Algemeen,  Clubnieuws

Geef je afwezigheid door via Twizzit

Vanaf dit seizoen gebruiken we het platform Twizzit, een tool om onze sportieve planning, administratie, communicatie, activiteiten en clubfinanciën op een efficiënte manier te organiseren. Via Twizzit kunnen jullie ook doorgeven dat jullie afwezig zullen zijn op training of wedstrijden.

We willen jullie graag vragen om nu al de afwezigheden voor de maand augustus door te geven.

Hoe geef je je afwezigheid door?

  • Open de app Twizzit of surf naar https://app.twizzit.com/
  • Ga naar de account van je zoon of dochter
  • Klik op ‘Planning’
  • Selecteer de training waarop je zoon of dochter afwezig zal zijn
  • Klik op ‘Afwezig’ en geef de reden op voor je afwezigheid.