Reglement indoortornooi

Artikel 1

Het tornooi wordt ingericht door Jong Sint-Gillis, stamnummer 9675 bij de VFV. De wedstrijden worden gespeeld in de sporthal in de Van Langenhovestraat 203a in Sint-Gillis-Dendermonde.

Artikel 2

Het tornooi is toegelaten voor alle spelers die tot de categorie U8 (°2011), U9 (°2010), U10 (°2009), U11 (°2008), U12 (°2007) en U13 (°2006) behoren volgens de leeftijdsnormen
vastgesteld door de K.B.V.B.

Artikel 3

De hal wordt op zaterdag in drie verdeeld, zodat er gespeeld wordt op terreinen van 25 op 15 meter. Op zondag wordt de hal in twee terreinen verdeeld.

Artikel 4

Bij U8, U9 en U10 wordt er gespeeld in drie reeksen van drie ploegen. Na de schiftingswedstrijden wordt een puntenrangschikking opgemaakt, volgens de volgende criteria:

1. het hoogst aantal punten;
2. het beste doelpuntensaldo;
3. de meeste gemaakte doelpunten;
4. de minste geïncasseerde doelpunten;
5. lottrekking.

De punten worden als volgt toegekend:
· overwinning: 3 ptn;
· gelijkspel: 1 ptn;
· nederlaag: 0 ptn.

Daarna worden de ploegen nogmaals over drie poules. De winnaars van elke poule komen in één poule terecht en spelen voor plaats 1 tot en met 3. Daarnaast zijn er ook een poule met alle tweede gerangschikte ploegen na de schiftingswedstrijden en een met alle derde gerangschikte ploegen.

Bij gelijke stand in één van deze poules worden er strafschoppen genomen om de winnaar te bepalen. Er wordt gestart met 3 strafschoppen elk. Indien hierna opnieuw een gelijke stand is, wordt er steeds door elke ploeg 1 strafschop genomen, tot er een winnaar is.

Artikel 5

Bij U11, U12 en U13 wordt gespeeld in twee reeksen van vier ploegen. Na de schiftingswedstrijden wordt een puntenrangschikking opgemaakt, volgens de volgende criteria:

1. het hoogst aantal punten;
2. het beste doelpuntensaldo;
3. de meeste gemaakte doelpunten;
4. de minste geïncasseerde doelpunten;
5. lottrekking.

De punten worden als volgt toegekend:
· overwinning: 3 ptn;
· gelijkspel: 1 ptn;
· nederlaag: 0 ptn.

Daarna wordt nog een plaatsingswedstrijd gespeeld.

Bij gelijke stand na deze plaatsingswedstrijden worden er strafschoppen genomen om de winnaar te bepalen. Er wordt gestart met 3 strafschoppen elk. Indien hierna opnieuw een gelijke stand is, wordt er steeds door elke ploeg 1 strafschop genomen, tot er een winnaar is.

De wedstrijden duren 2 keer 10 minuten en worden gespeeld 5 tegen 5 naar zaalvoetbaldoelen.

De ploegen bestaan uit 1 doelman en 4 veldspelers: per ploeg kunnen er maximaal 8 spelers aan het tornooi deelnemen.

Artikel 6

De regels die gelden zijn de volgende (volgens KBVB, op uitzondering en met nadruk op onderstaande):

  • Als de bal over de zijlijn buiten gaat wordt er ingedribbeld. Scoren na het indribbelen mag niet. De tegenpartij staat op twee meter afstand.
  • Er mag doorlopend gewisseld worden, het spel wordt daarvoor niet stilgelegd.
  • De keeper mag niet uittrappen vanuit de handen. Als de bal over de achterlijn is mag de keeper ook indribbelen.
  • De strafschop is niet van toepassing.
  • Elke vrijschop is onrechtstreeks, de muur wordt op 5 meter afstand gezet.
  • Als de bal tegen het plafond gaat wordt een onrechtstreekse vrijschop aan de tegenstander toegekend.
  • Slidings/tackles zijn niet toegestaan, ook niet als er geen tegenstander in de buurt is.
  • Bij aanvang van de wedstrijd en na ieder doelpunt wordt de aftrap gegeven in het midden van het veld. De tegenstrevers moeten minstens op 5 meter staan.
  • Het doelgebied is de fictieve zone in een straal van 8 meter vanaf het midden van het doel.
Artikel 7

Het tornooiblad moet volledig ingevuld worden bezorgd op het wedstrijdsecretariaat voor aanvang van de eerste wedstrijd.

Artikel 8

Elke deelnemende ploeg wordt bijgestaan door een trainer en een afgevaardigde.

Artikel 9

Iedere ploeg die bij loting als bezochte ploeg wordt aanzien als thuisploeg en dient eventueel zijn uitrusting aan te passen.

Artikel 10

De prijsuitreiking vindt plaats onmiddellijk na afloop van de laatste wedstrijden per leeftijdscategorie. Iedere speler krijgt een aandenken na afloop van het tornooi.

Artikel 11

Een bedrag van 50 euro wordt opgelegd aan de ploeg die eventueel voor een wedstrijd van dit tornooi forfait zou geven. De forfaitgevende ploeg verliest alle wedstrijden met 3-0.

Artikel 12

Jong Sint-Gillis is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen in en om de sporthal, parkeren gebeurt op eigen risico. De inrichtende club kan dus niet verantwoordelijk worden
gesteld voor eventuele ongevallen, schade, verlies of diefstal.

Bij incidenten veroorzaakt door spelers, trainers, afgevaardigden of supporters kunnen de deelnemende clubs medeverantwoordelijk worden gesteld.

Sportieve geschillen worden geregeld door de inrichters conform de reglementen van de K.B.V.B.

Artikel 13

Indien door onvoorziene omstandigheden wedstrijden moeten worden uitgesteld, zullen de inrichters samen met de scheidsrechters overleg plegen om het tornooi in de meest gunstige
zin af te werken, zelfs indien nodig tijdens de schiftingen door het nemen van strafschoppen.

Artikel 14

Alle deelnemende clubs ontvangen een afschrift van dit reglement en uit hoofde van haar deelname aanvaarden zij het door de K.B.V.B. goedgekeurde reglement.

Artikel 15

Enkel trainers, afgevaardigden, spelers en scheidsrechters zijn toegelaten in de neutrale zone. Ouders, supporters en andere toeschouwers kunnen plaatsnemen in de cafetaria of de
tribune op de eerste verdieping.

Artikel 16

De clubs worden verzocht minstens een halfuur voor de eerste wedstrijd aanwezig te zijn.

Artikel 17

De wedstrijden worden in een tijdsblok van 4 uren afgewerkt, het speelschema moet dus strikt gevolgd worden. Daarom met aandrang de vraag om het goed te respecteren.

Artikel 18

Ook in verband met het kleedkamerschema wordt gevraagd het te volgen zoals gepland.