Tag: sportbeleid

Goed nieuws rond uitbreiding sportcomplex

De stad Dendermonde koopt een stuk grond van iets meer dan vier hectare voor de uitbreiding van de sportsite van Sint-Gillis. Dat moet een einde maken aan het nijpend plaatsgebrek bij de sportclubs. De aangekochte terreinen tussen de Hauweg en de Donaustraat waren al langer ingekleurd als recreatiegebied, maar nog geen eigendom van de stad.

 De omgevingsvergunning voor de aanleg van de grasvelden wordt binnenkort ingediend, zodat het gras op de terreinen tegen het najaar kan worden gezaaid en de velden sportklaar zijn tegen Nieuwjaar.

Uiteraard zijn we als club bijzonder blij met deze vooruitzichten! Vorig jaar trokken we samen met de hockeyclub en de rugbyclub samen aan de alarmbel over de noodzaak van deze uitbreiding. Dankzij de uitbreiding kan onze club ook in de toekomst verder blijven groeien.

Sportclubs herhalen roep om uitbreiding sportcampus

De clubs die momenteel gebruik maken van de sportcampus in Sint-Gillis-Dendermonde herhalen hun noodkreet om werk te maken van de uitbreiding van het complex.  “Er is dringend nood aan extra velden, kleedkamers en parkeermogelijkheden”, klinkt het opnieuw.

Continue reading “Sportclubs herhalen roep om uitbreiding sportcampus”