Iris Philips wordt onze vertrouwenspersoon

Iris PhilipsWe stellen jullie graag voor aan een nieuw gezicht binnen onze club. Iris Philips zal voortaan de functie van vertrouwenspersoon opnemen binnen Jong Sint-Gillis.

Iris Philips is al 20 jaar actief in het onderwijs in verschillende rollen: leraar, pedagogisch coördinator, zorgcoördinator,….. Enkele maanden geleden voltooide Iris haar opleiding kindercoach en lanceerde ze haar eigen praktijk: www.kronkeling.be. In die hoedanigheid lijkt ze ons de geknipte persoon om als vertrouwenspersoon binnen onze club te fungeren.

Waarom een vertrouwenspersoon?

We willen onze spelers een omgeving bieden waarin zij zich op een prettige en veilige wijze kunnen ontwikkelen. Bij problemen is de trainer, de coördinator en de TVJO steeds bereid om op een constructieve manier naar een oplossing te zoeken. Ook het bestuur staat paraat. Soms is dit niet voldoende.

Onze club wil echter vermijden dat men met een probleem blijft rondlopen of men uiteindelijk de club verlaat. Daarom heeft het jeugdbestuur een vertrouwenspersoon aangesteld.

De vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt voor iedereen die binnen onze club het slachtoffer zou worden van pesterijen of andere vormen van ongewenst gedrag. Meer info over de rol en de functie van onze vertrouwenspersoon kan je vinden op deze pagina.

Heb je behoefte aan een vertrouwelijk gesprek dan kun je onze vertrouwenspersoon altijd contacteren: kindercoach@kronkeling.be of 0476/654635