Gezondheids- en milieubeleid

Als sportclub is Jong Sint-Gillis zich ook bewust van zijn maatschappelijke functie. Eén van de zaken die we onze leden willen bijbrengen is milieubewustzijn. Met een aantal kleine, eenvoudige ingrepen willen we een duurzame en milieuvriendelijke werking uitbouwen en onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk houden. Daarnaast willen we ook bijdragen aan ieders gezondheid door een aantal acties uit te werken.

Milieuvriendelijk
 • We laten geen afval rondslingeren op de terreinen en in de kleedkamers. We deponeren alles netjes in de daarvoor voorziene vuilniszakken. Ook op verplaatsing!
 •  We verspillen geen water. We laten de douchekranen in de kleedkamers niet langer openstaan dan nodig en gebruiken drinkwater alleen waarvoor het bestemd is: drinken.
 • Om de afvalberg van plastic flesjes te verkleinen, krijgen al onze spelers een eigen drinkbus waarmee ze eigen drank naar trainingen of wedstrijden kunnen
  meebrengen.
 • Onze terreinen zijn centraal gelegen in Sint-Gillis-Dendermonde. We zien onze spelers dan ook graag te voet of per fiets naar de club komen. Aan de voorzijde van
  de sporthal is een ruime fietsenparking. Vergeet je fiets wel niet vast te leggen.
 • Wie toch met de auto komt, vragen we om in de mate van het mogelijke te carpoolen met ploegmaats die in dezelfde buurt wonen.
 • We proberen de verplaatsingen naar uitwedstrijden zoveel mogelijk te doen met volle wagens. Via de Facebookgroepen kan er altijd afgesproken worden wie met wie
  meerijdt.
 • Vanuit het bestuur willen we zoveel mogelijk communicatie elektronisch laten verlopen. Daarom is het belangrijk dat iedereen onze infofiche invult.
Fruit
 • Tijdens elke wedstrijd krijgt iedere speler een stuk fruit. Ouders zorgen daar in een beurtrol voor. De beurtrol wordt opgesteld in samenspraak met de teammanager en
  de trainer en kan samengaan met het wassen van de wedstrijdkledij. Wie de set gewassen meebrengt naar de match kan ook fruit voorzien.
 • Tijdens de Paasstage krijgt iedere deelnemer elke dag minstens 1 stuk fruit als vieruurtje.
 • Ook wanneer we sportieve activiteiten organiseren (tornooivormen, demo’s, workshops, duiveltjesdag, …) krijgt iedere deelnemer een stuk fruit.
Bewegen
 • We bieden spelers, maar ook ouders extra bewegingskansen aan. Zo hebben we individuele trainingen in de zomermaanden, Summer Vibes in augustus, zomeravondvoetbal in kleine groepjes, de Dendermondse Voetbalschool en de techniektrainingen.
 • Rond onze accommodatie ligt een Finse piste. Die kan door ouders gebruikt worden om op te lopen terwijl hun kind(eren) aan het trainen zijn.
 • Ook motiveren we elk jaar om in te schrijven voor de stratenloop Dwars door Dendermonde en de Ros Beiaardtriatlon, met de bedoeling om ouders aan te zetten tot extra bewegen, maar ook onze spelers namen de voorbije jaren graag deel!
Douchen

We raden iedere speler aan om onmiddellijk na de sportinspanning een douche te nemen, zodat de
spieren opnieuw herstellen en op de juiste temperatuur komen.

Roken, drugs, alcohol
 • Geen enkele jeugdspeler rookt op de club of op bezoek bij een andere club. Voor en tijdens de trainingen of wedstrijden roken trainers en coördinatoren niet in het bijzijn van spelers.
 • Geen enkele jeugdspeler drinkt alcohol op onze club of op bezoek bij een andere club.
 • Voor en tijdens de trainingen en wedstrijden drinken trainers en coördinatoren geen alcohol.
 • Het bezit of gebruik van soft- en andere drugs is ten strengste verboden, wordt gemeld aan de ouders en de politie en leidt minstens tot een tijdelijke verwijdering uit de club en kan
  een definitieve verwijdering inhouden.
Zelfevaluaties

In de zelfevaluaties komt het gezondheidsbeleid nadrukkelijk aan bod. Zo wordt bijvoorbeeld gevraagd of de tanden regelmatig gepoetst worden. Indien nodig worden acties gekoppeld aan de
conclusies uit de rapportering van die evaluaties.