Sportieve visie

Enkele krachtlijnen uit onze sportieve visie

Jong Sint-Gillis wil de spelers technisch en individueel beter maken

We streven er naar onze spelers zo goed als mogelijk meester over de bal te maken. Dat wil zeggen dat zij steeds controle over de bal hebben en op elk moment kunnen bepalen wat er mee gebeurt.

Tactische en fysieke competenties zijn uiteraard ook belangrijk en zeker naarmate de spelers ouder worden maar men mag het spelletje nog zo goed snappen of nog zo sterk of snel zijn, als we de bal niet kunnen laten doen wat wij willen hebben we daar niets aan. Daarom willen wij al van bij de allerjongsten zwaar inzetten op het technisch beter maken van onze spelers. Dit willen we doen door onder andere:

 • Het gebruik van een spelervolgsysteem
 • Voor iedere speler een bal te voorzien op training
 • Trainingen op maat van kinderen aan te bieden door gespecialiseerde trainers
 • Technische bijscholing te organiseren
 • Veel 1tg1 wedstrijdvormen aan te bieden op training

Het is ook niet de bedoeling om ploegen maar wel om spelers op te leiden. Daarmee bedoelen we dat het niet de bedoeling mag zijn dat de onze trainers focussen op het kneden van een sterke en competitieve ploeg die goed kan samenspelen maar dat de nadruk altijd op het individueel ontwikkelen van de spelers moet liggen. Dat er daaruit een goed team voortvloeit is mooi meegenomen maar het mag geen doel op zich zijn.

Jong Sint-Gillis WIL een omgeving creëren waarin kinderen kunnen- en durven fouten maken

De spelers moeten de kans krijgen om zelf beslissingen te nemen en zelf te ervaren of dat een goede of een mindere beslissing was. De spelers de mogelijkheid geven om vrijuit te voetballen en fouten te maken is een absolute noodzaak voor hun individuele ontwikkeling.

De spelers moeten echter ook fouten durven maken. Zij moeten bijvoorbeeld met hun mindere voet durven passen of trappen zonder schrik te hebben voor negatieve reacties door eventueel balverlies of een mislukte doelpoging. Of zij moeten tijdens de wedstrijd een passeerbeweging durven uitvoeren die ze tijdens de training hebben aangeleerd zonder dat ze bang moeten zijn om de bal te verliezen en negatief bekritiseerd te worden. Het is belangrijk dat de trainer en de ouders de spelers hierin op een positieve manier motiveren.

Bij Jong Sint-Gillis heeft spelplezier en individuele ontwikkeling van de speler altijd voorrang op het wedstrijdresultaat

De winnaarsmentaliteit bij de spelers is heel belangrijk. Spelers moeten steeds het veld op stappen met de bedoeling de wedstrijd te winnen. Maar het uiteindelijke resultaat van de wedstrijd mag van geen tel zijn, niet voor de spelers en zeker niet voor de trainer en de ouders. Bijvoorbeeld tijdens een spannende wedstrijd de beste spelers veel langer op het veld laten staan om toch maar de wedstrijd te winnen is absoluut uit den boze.

We willen dat:

 • Iedereen minstens 50% van een wedstrijd speelt
 • De spelers op minimum 2 posities worden gezet
 • De spelers zo weinig mogelijk gestuurd worden tijdens de wedstrijd, laat ze zelf ontdekken en bespreek daarna.

Jong Sint-Gillis wil spelers ook mentaal sterker maken

Wij vinden het belangrijk om ook de mentale weerbaarheid van onze spelers te verbeteren. Door te focussen op onder andere volgende aspecten kunnen we daaraan werken:

 • Leren omgaan met teleurstellingen en stress
 • Emoties onder controle leren houden op en naast het veld
 • Vergroten van zelfvertrouwen
 • Leren omgaan met anderen
 • Winnaarsmentaliteit en doorzettingsvermogen ontwikkelen.

Jong Sint-Gillis wil kwaliteit bieden

Een sportieve visie en opleidingsplan ontwikkelen als sportclub is een belangrijke eerste stap maar de grootste uitdaging is ervoor zorgen dat deze visie ook effectief wordt omgezet in een kwalitatieve opleiding. Onze jeugdtrainers spelen daar een zeer grote rol in en daarom willen wij hen daar zo goed mogelijk in ondersteunen. Twee maal per jaar zullen bij een bijscholing moeten volgen.

Jong Sint-Gillis wil de ontwikkeling van spelers volgen

Naast de jaarlijkse evaluaties door de trainers zullen de spelers twee maal per jaar een reeks technische en fysieke (oudere categorieën) testen afleggen. De resultaten zullen samen met andere gegevens ingevoerd worden in ons spelervolgsysteem zodat we de ontwikkeling van onze spelers beter kunnen opvolgen en kunnen bijsturen als dat nodig blijkt.