Charter voor trainers

Wees een voorbeeld en ambassadeur

 • Wees redelijk in uw eisen ten aanzien van de tijd, de energie en het enthousiasme van jeugdige spelers. Bedenk dat jongeren ook andere interesses hebben.
 • Leer uw spelers dat de spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag onttrekken.
 • Zorg zo nodig voor goede scheidsrechters en voor een goede ontvangst en begeleiding.
 • Zorg voor een goede ontvangst van tegenstanders en gasten.
 • Vermijd dat getalenteerde spelers te veel in het veld staan. De minder goede spelers hebben zeker evenveel speeltijd nodig en hebben daar ook recht op.
 • Bedenk dat kinderen voor hun plezier spelen en iets willen leren. Winnen is slechts een onderdeel van het spel. Verliezen is dat trouwens ook.
 • Schreeuw niet en maak de voetballertjes nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd verliezen.
 • Ontwikkel (team-)respect voor de vaardigheid van de tegenstander en voor de beslissingen van de scheidsrechter en assistenten.
 • Onze jeugdspelers hebben een trainer en een leider nodig die zij respecteren.
 • Wees gul met lof wanneer het verdiend is.
 • Blijf op de hoogte van de beginselen van goede training en van groei en ontwikkeling van kinderen.
 • Lever altijd een positieve bijdrage aan de kwaliteit van onze accommodatie door o.a. de kleedruimtes na gebruik netjes achter te laten.
 • Ga zorgvuldig en netjes om met materialen van de club en ruim ze altijd netjes op.
 • Demotiveer rookgedrag en gebruik van alcohol binnen de jeugd.
 • Wees in al je gedragingen een voorbeeld voor anderen.

De geboden van de trainer

 • Elke speler is even belangrijk. Dus geven we de demo en uitleg steeds voor allemaal samen.
 • De trainer zorgt er ook voor dat hij iedereen ziet en dat de spelers de uitleg of demo horen en/of zien.
 • Geef de uitleg en demo tegelijkertijd (of laat de spelers demonstreren) Hou dit zo kort mogelijk en laat de oefening zo snel mogelijk beginnen.
 • Zorg voor interactie. Laat de spelers tijdens de demo de sterke en zwakke punten van de uitvoering vaststellen.
 • Zorg voor uitdagende vormen.
 • Spreek de taal van het kind (gebruik beeldspraak bij de allerkleinsten)
 • Moedig de spelers altijd aan (een positieve coaching zorgt voor succes ervaring)
 • Durf te coachen zodat ze voelen dat je hen wil helpen.
 • Geef tijdens de wedstrijd(vorm) geen richtlijnen aan de speler aan de bal voordat hij zijn actie inzet. Laat hen zelf oplossingen zoeken (vormen van creatieve spelers)
 • Bij een leergesprek worden de doelstellingen geevalueerd (na een vorm of na de training).
 • Laat hen actief deelnemen en vermijd dat het een luistergesprek wordt.
 • Hou steeds de score goed bij (ze spelen om te winnen) en waak over de reglementen.