Charter voor ouders

Omdat we van de ouders van onze spelers ook een zekere betrokkenheid vragen, hebben we voor hen een aantal richtlijnen opgesteld.

 • Respect is een belangrijke waarde in onze club: zowel voor de spelers, trainers, afgevaardigden en supporters van de eigen ploeg als de tegenstander en de scheidsrechter. Als ouder vervult u op dat een voorbeeldfunctie.
 • Moedig uw zoon of dochter en zijn medespelers gerust aan, maar blijf altijd positief, ook bij verlies of tegenover de tegenstander en ga niet in discussie met supporters van de tegenpartij of de scheidsrechter.
 • Voetbal is voor onze spelers een hobby. Spelplezier moet ten alle tijd voorop staan. Kinderen overbodige druk opleggen werkt contraproductief.
 • Bij een nederlaag durven er al een keer traantjes vloeien. Probeer uw kind op die momenten duidelijk te maken dat sport meer is dan winnen of verliezen. Voetbal draait ook om teamspirit, vriendschap en samenwerking.
 • Voetbal is een teamsport. We verwachten dat onze spelers dan ook zoveel mogelijk aanwezig zijn op trainingen en wedstrijden
 • Indien u kind toch niet aanwezig kan op een wedstrijd of training, verwittig dan zeker tijdig de trainer.
 • Op tijd komen is een vorm van elementaire beleefdheid. We rekenen er dan ook op dat iedereen op het afgesproken uur aanwezig is voor trainingen en wedstrijden.
 • Toon belangstelling in de hobby van uw zoon of dochter en probeer zelf zo vaak als mogelijk aanwezig te zijn op wedstrijden, trainingen en andere clubactiviteiten.
 • Zorg voor een haalbaar en gezond evenwicht tussen de sportactiviteiten en de schoolse verplichtingen van je kind. Straf uw kind niet door hem een training of wedstrijd te ontzeggen.
 • Een gezonde levenswijze voor uw kind begint bij u zelf. Geef dus zelf het goede voorbeeld. Zorg ervoor dat uw kind voldoende rust heeft. Beperk het gebruik van alcohol en sigaretten in het bijzijn van de spelertjes.
 • Zorg ervoor dat de sportkledij van uw kind gemerkt of genaamtekend is. Zo kunnen we verloren voorwerpen tot een minimum beperken.