DNA van de club

Als club hebben we een aantal basiswaarden die een vast onderdeel zijn van het DNA van onze club. Ze vormen de pijlers waarop onze club functioneert en zijn een belangrijk middel voor ons dagelijks handelen.

Plezier

​Het is van het grootste belang voor de club dat de spelers, ouders, trainers, …  zich thuis voelen binnen de club en met plezier  afzakken naar de club, dit zowel voor trainingen, wedstrijden, de wedstrijden van het eerste elftal, alsook voor andere activiteiten. Om onze leden een optimale kans te geven om zich te ontwikkelen, dienen we hen vanaf het begin van de opleiding een niveau aan te bieden dat voldoende kwaliteit waarborgt om de spelvreugde en honger te bewaren en zelfs te stimuleren.

Respect

Voetbal is een mooi spel dat al te vaak wordt ontsierd door ontoelaatbaar gedrag van spelers en supporters. Daarom is het nodig om opnieuw even blijven stil te staan bij de intrinsieke waarden van het spel, die door de KBVB werden vastgelegd in het Fair Play charter. leder lid wordt verondersteld deze waarden te kennen, ze voortdurend te communiceren en ervoor te zorgen dat iedereen deze waarden respecteert.

 1. Respect voor de spelregels
 2. Respect voor de scheidsrechters
 3. Respect voor je eigen club
 4. Respect voor de tegenstrever
 5. Respect voor de medespelers
 6. Respect voor alle collega voetballers
 7. Respect voor de supporters van het andere team
 8. Respect voor jezelf – leef gezond

Verantwoordelijkheid

We hebben de uitdrukkelijke wil om in ons jeugdopleidingsprogramma rekening te houden met het aanleren en het uitoefenen van verantwoordelijkheidszin. Een sportclub is nu eenmaal een uitstekende omgeving om jongeren te helpen vormen (opvoeden) in samenwerking met de ouders, de spelers, de opleiders en begeleiders.

Jong Sint-Gillis wil spelers, ouders, trainers en begeleiders aanzetten tot :

 • het aankweken van verantwoordelijkheidszin
 • leiderschap
 • het volgen van een gezonde levensstijl
 • het aankweken van respect voor het milieu, de accommodaties en de materialen van zowel de eigen als de andere clubs
 • respect voor elkaars mening en vrijheid
 • het achterwege laten van alle vormen van verbaal en/of fysiek geweld
 • het spelletje te spelen om te winnen, in een gezonde competitiegeest waarin voldoende plaats is voor sportiviteit. Dit betekent ook leren omgaan met verlies of tegenslagen.

Verdraagzaamheid

Onze club erkent de belangrijke rol die de sport vervult in het samenbrengen van mensen van verschillende culturen en afkomst. Wij keuren dan ook elke vorm van racisme en discriminatie af.

 • Door in onze acties en communicatiekanalen een boodschap van tolerantie, respect en waardigheid te verspreiden;
 • Door de gelijkheid van kansen voor iedereen daadwerkelijk toe te passen;
 • Door opname in hetreglement van inwendige orde van een expliciet verbod van elke vorm van racisme en van elke andere vorm van discriminerende houding, zoals antisemitisme, homofobie, seksisme, islamfobie… en van de ermee gepaard gaande symbolen;
 • Door waakzaam te blijven en preventief op te treden tegen elk teken van beginnend racisme of discriminatie;
 • Door de slachtoffers van racisme en discriminatie te steunen;