Charter voor spelers

Algemeen 

 • ​Probeer altijd te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders.
 • Speel volgens de bekende of afgesproken wedstrijdregels en houd je aan gemaakte club en teamafspraken.
 • Aanvaard de beslissingen van scheidsrechters en assistent-scheidsrechters. Als zij niet voor hun tank geschikt blijken te zijn, bespreek dat dan later, niet alleen met je eigen teamleden, en probeer er verbetering in te brengen.
 • Beïnvloed de scheidsrechter en assistent-scheidsrechters niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden maar waardeer hem of haar in doen en laten. Wens voor aanvang van de wedstrijd de tegenstander geluk en doe dit na afloop ook (bijv. met het behaalde succes als jezelf de verliezer bent).
 • Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn of de club aan te moedigen ook onsportief te spelen of op te treden. Wijs je medespelers gerust op onsportief of onplezierig gedrag.
 • Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met anderen te bespreken, bijvoorbeeld met je trainer, je leider, je teamgenoten of je ouders.
 • Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat binnen de club mogelijkheden bestaan te trainen, wedstrijden te spelen en gezelligheid te ervaren. Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend.

Zie jezelf als ambassadeur van de club

 • Zet je fiets netjes in de fietsenstalling.
 • Voorkom onnodige verspilling van water of elektriciteit.
 • Draag optimaal zorg voor je kleding, ballen, ….
 • Gebruik de kleedkamers waarvoor ze bedoeld zijn: niet roken in de kleedkamer, geen spel, voetballen doe je buiten.
 • Houd het sportpark netjes: voorkom vernielingen en deponeer afval altijd in de vuilnisbakken.

Stiptheid

 • Spelers zijn minimum 1 uur voor aanvang van een wedstrijd aanwezig.
 • Spelers zijn min. 15′ en max. een half uur voor de aanvang van de training aanwezig.
 • Spelers zijn aanwezig op de afgesproken uren.
 • Bij afwezigheid wordt de trainer hier altijd tijdig van verwittigd via Twizzit.

Uitrusting

 • De volledige voetbaluitrusting, inclusief bal en schoenen, bevindt zich in de sporttas bij aankomst en bij vertrek.
 • Schoenen zijn gepoetst bij aankomst. Na de wedstrijd of training worden de schoenen altijd buiten proper gemaakt.

Kleedkamers

 • In de gang wordt er nooit gelopen.
 • In het kleedkamergedeelte heerst een strikt rookverbod.
 • Na de training worden de schoenen buiten uitgedaan en proper gemaakt.
 • Ouders zijn in de regel niet welkom in het kleedkamergedeelte.
 • Elke ploeg krijgt tijdens de trainingen een vaste kleedkamer toegewezen waarvoor zij de verantwoordelijkheid draagt.
 • Zowel in de kleedkamers als in de gang is rumoer ongewenst.
 • Per ploeg worden er 2 spelers aangeduid die ervoor zorgen dat de kleedkamer proper achtergelaten wordt.
 • Iedere speler dient zich na elke wedstrijd of training te douchen, badslippers zijn aanbevolen.