Vertrouwenspersoon

We willen onze spelers een omgeving bieden waarin zij zich op een prettige en veilige wijze kunnen ontwikkelen. Bij problemen is de trainer, de coördinator en de TVJO steeds bereid om op een constructieve manier naar een oplossing te zoeken. Ook het bestuur staat paraat.

Soms is dit niet voldoende. Onze club wil echter vermijden dat men met een probleem blijft rondlopen of men uiteindelijk de club verlaat. Daarom heeft het jeugdbestuur een vertrouwenspersoon aangesteld. De vertrouwenspersoon is een neutraal persoon en maakt geen deel uit van het bestuur of de sportieve cel.

Wat doet een vertrouwenspersoon

 • De vertrouwenspersoon is aanspreekbaar voor ALLE leden (bij jeugdleden maar ook de ouders) die het slachtoffer zijn van pesterijen of andere vormen van ongewenst gedrag.
 • De vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal en helpt je te zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen.
 • De vertrouwenspersoon heeft een discretieplicht en werkt onafhankelijk.
 • De vertrouwenspersoon beslist autonoom en samen met de betrokken partij(en) of er gecommuniceerd wordt en hoe de communicatie verloopt.
 • Indien nodig zal het bestuur in alle vertrouwelijkheid elke melding behandelen samen met de vertrouwenspersoon.
 • Onze trainers en afgevaardigden melden elk extra-sportief incident of klacht aan de vertrouwenspersoon.

Je kan een beroep doen op de vertrouwenspersoon bij

 • elk soort ongewenst gedrag, ook op sociale media
 • pestgedrag dat aan jezelf of een andere persoon wordt aangedaan
 • fysieke en/of mentale bedreiging
 • seksuele intimidatie en/of seksueel ongewenste benadering
 • racisme of discriminatie

Wie is onze vertrouwenspersoon?

Iris PhilipsIris Philips is al 20 jaar actief in het onderwijs in verschillende rollen: leraar, pedagogisch coördinator, zorgcoördinator,…..

Enkele maanden geleden voltooide Iris haar opleiding kindercoach en lanceerde ze haar eigen praktijk: www.kronkeling.be (zie ook Facebook).

In die hoedanigheid lijkt ze ons de geknipte persoon om als vertrouwenspersoon binnen onze club te fungeren.

Heb je behoefte aan een vertrouwelijk gesprek dan kun je onze vertrouwenspersoon altijd contacteren.

Iris Philips
iris.philips78@gmail.com
0476/654635