Charter voor afgevaardigden

 • De afgevaardigde is de schakel tussen de spelers/ouders en de trainer, de jeugdcoördinatoren, de TVJO en het jeugdbestuur.
 • De afgevaardigde is de logistieke rechterhand van de trainer.  De afgevaardigde zorgt voor de ploegadministratie, de logistieke ondersteuning, de contacten met de ouders en de omkadering van de spelers.
 • De afgevaardigde informeert de spelers en de ouders over de geplande trainingen, de wedstrijden, de tornooien en/of de afgelastingen.
 • De afgevaardigde is het centrale meldpunt van de ploeg bij afwezigheden, ziektes en vakanties.  Afgevaardigde informeert vervolgens de trainer hierover.
 • De afgevaardigde helpt de jongere spelers met omkleden en zorgt er tevens voor dat de ouders uit de kleedkamer blijven.
 • De afgevaardigde doet de spelers en de ouders de regels van de club naleven : bv verplicht douchen, spelers dienen steeds alle trainers/spelers/ouders te groeten, spelers drinken tijdens wedstrijd of training enkel water, kleedkamer pas verlaten als iedereen klaar is, …
 • De afgevaardigde is een clubvertegenwoordiger : hij verzorgt mee het imago van vele medewerkers , spelers en ouders.
 • De afgevaardigde is de ambassadeur van de club.  Hij stelt zich als gastheer op bij thuiswedstrijden : bezoekende ploeg verwelkomen, kleedkamer aanwijzen, bezoekers informeren op welk veld de wedstrijd gespeeld zal worden,…  Om herkenbaar te zijn dient hij de trainingsoutfit te dragen.
 • De afgevaardigde is tijdens de wedstrijd steeds neutraal.  De afgevaardigde zal steeds een bemiddelende rol aannemen bij betwistingen of conflicten.  De afgevaardigde tracht te emotionele trainers of ouders te kalmeren.   De afgevaardigde wijst ouders terecht indien ze tijdens wedstrijden coachen ipv supporteren.
 • De afgevaardigde brengt verslag uit bij de verantwoordelijken v/d club indien er zich onregelmatigheden of opmerkelijke feiten hebben voor gedaan.
 • De afgevaardigde zal regelmatig geïnformeerd worden over de beslissingen van het jeugdbestuur. De afgevaardigde verspreidt deze informatie naar de ploeg.
 • De afgevaardigde zal de data van de wedstrijden en/of de spelers te verzamelen (bv gespeelde wedstrijdminuten, posities, doelpunten, …) Afgevaardigde helpt de trainers er aan te herinneren over voldoende speelminuten per speler.  Afgevaardigde bezorgt wekelijks dit document aan TVCO, JC’s en trainer.
 • Afgevaardigde zal aanwezig zijn op de vergadering van de afgevaardigden.
 • Kritiek hou je intern.  Problemen worden voorgelegd aan de coördinator van de afgevaardigden en een oplossing gezocht in samenspraak met de trainers, JC’s, TVJO, AVJO of het jeugdbestuur.
 • Kun je als afgevaardigde eens niet aanwezig zijn bij een wedstrijd is dit geen probleem. Gelieve dit echter op voorhand te melden zodat er een vervanger kan aangeduid worden. Bij thuiswedstrijden is een afgevaardigde verplicht door de bond, hij is immers verantwoordelijk voor wat op en rond het veld gebeurt.
 • Wanneer er een speler moet verschijnen voor het scheidsrechterscommissie moet deze altijd vergezeld zijn door een volwassene. Wenselijk door de afgevaardigde : die is meestal van de  feiten op de hoogte en daardoor beter geplaatst om de speler bij te staan.
 • De afgevaardigde zorgt ervoor dat de trainer zich kan toeleggen op zijn belangrijkste activiteit : het opleiden en coachen van de spelers.