Algemeen

Herinnering: vergeet het lidgeld niet te betalen

Een aantal spelers heeft het lidgeld nog niet betaald. Mogen we vragen om dit zo snel mogelijk in orde te brengen? Vanaf volgende week delen we de kledijpakketten uit. Enkel wie betaald heeft, kan een kledijpakket krijgen

Het lidgeld voor het seizoen 2017-2018 bedraagt 130 euro voor U6 en 180 euro voor U7 tot en met U17. Een overzicht van wat er in het lidgeld is inbegrepen, vindt u hier terug. U kan het lidgeld betalen door overschrijving op het rekeningnummer BE05 0689 0713 9175 met vermelding ‘LIDGELD 2017 – NAAM SPELER’.

Omdat we als club graag over de meest recente en volledige informatie willen beschikken over spelers en ouders, willen we vragen dat IEDEREEN onze digitale infofiche nauwkeurig en zo volledig mogelijk invult.