Spelersraad

De spelersraad is een instrument om spelers, van U15 tot en met U21 inspraak te geven binnen onze jeugdopleiding. De spelers worden door hun eigen ploeg aangeduid.

De eerste taak van de spelersraad is om een brug te vormen tussen het bestuur, de sportieve cel en de verschillende spelersgroepen.

De spelersraad zal er voor zorgen dat het jeugdbestuur en de sportieve cel nog beter geïnformeerd worden omtrent wensen, vragen en mogelijke knelpunten binnen de verschillende spelersgroepen.

De ideeën en de voorstellen voor initiatieven, afkomstig van de jeugdspelers of ouders, kunnen rechtstreeks met leden van de spelersraad besproken of medegedeeld worden.De spelersraad zal dit op hun beurt bespreken met een delegatie van het bestuur en van sportieve cel.

De spelersraad heeft een adviserende rol waarbij ze rekening houdt met de visie van de club en de clubbelangen.

Het jeugdbestuur en/of de sportieve cel kunnen in bepaalde gevallen de spelersraad om advies vragen.

Samenstelling spelersraad

  • U15
  • U16 – Meisjes
  • U17
  • U21
  • Dames

u17: 18u30 u21: 19u Dames: 19u30 U15: 20u