Administratief medewerker secretariaat

Mogelijke taakomschrijving:

  • Mailverkeer: info@jongsintgillis.be opvolgen
  • Juiste info aan de juiste personen bezorgen
  • Ledenlijst up-to-date houden met gepaste aandacht voor de privacy
  • Voorbereiding en verslag maken van bestuursvergaderingen
  • Verslagen archiveren op de online drive
  • Administratieve opvolging verhuur materiaal (borden, bestekken, opblaasbare attracties)
  • Bestellingen en reservaties uitvoeren in functie van de evenementen (tafels, stoelen reserveren, SABAM regelen, …)
  • Bereikbaar zijn via mail

Invulling:

  • Een uurtje of twee per week van thuis uit in nauw overleg met gerechtigd correspondent Bart Van Belle
  • Eén keer om de zeven weken (4x/seizoen) de bestuursvergadering verslaan

Beloning:

Het gaat om een vrijwilligersfunctie waar we graag iets tegenover zetten, maar niet financieel. Wij leggen al onze vrijwilligers in de watten, zo is er elk jaar een drink en een cadeautje tijdens De Week van de Vrijwilliger. Daarbij komt natuurlijk het eindeloze respect dat u krijgt voor uw inzet.

Kandidaturen:

info@jongsintgillis.be – 0477/346.256 (voorzitter Stef Van Overstraeten)