Fondsenwerver

Zoals elke vereniging kunnen we extra centen altijd gebruiken. Onze slogan is ‘Alles voor de jeugd’ en om nog meer slagkracht te hebben in de toekomst zijn we op zoek naar een m, v of x die geld in het laatje kan brengen en zich mee wil inzetten om een blijvende band op te bouwen met onze sponsors.

Taakomschrijving:

 • Sponsors werven onder lokale ondernemers
 • Sponsors werven uit de omgeving
 • Sponsors werven onder leveranciers
 • Sponsors werven uit eigen netwerk
 • Actieplan opstellen
 • Nagaan tevredenheid sponsors
 • Voorstellen doen om sponsors te behouden
 • Target en begroting sponsors opstellen
 • Regelmatig (tweewekelijks) overleggen met sponsorverantwoordelijke Steven Aelbrecht
 • Overleg met de voorzitter voor het afsluiten van een contract
 • Opvolgen opmaak facturen samen met boekhouder
 • Een uithangbord zijn voor onze club

Invulling:

 • Een paar uren per week, bij hernieuwing contracten (om de drie jaar) iets meer

Beloning:

Het gaat om een vrijwilligersfunctie waar we graag iets tegenover zetten. Wij leggen al onze vrijwilligers in de watten, zo is er elk jaar een drink en een cadeautje tijdens De Week van de Vrijwilliger. Daarbij komt natuurlijk het eindeloze respect dat u krijgt voor uw inzet.

Kandidaturen:

info@jongsintgillis.be – 0477/346.256 (voorzitter Stef Van Overstraeten)