Verantwoordelijke teammanagers

Met 21 teams dit seizoen en 24 het volgende hebben we naast de trainers een pak teammanagers nodig. De vroegere delegés of afgevaardigden. Zij vormen mee het uithangbord van onze club. En om hen bij te staan, ervoor te zorgen dat de clubvisie uitgedragen blijft en hun verzuchtingen en positieve opmerkingen gebundeld worden zoeken we een aanspreekpunt (m, v, x).

Taakomschrijving:

  • Uitdelen van info via de teammanagers coördineren (drinkbussen, flyers, folders, sint-maartencadeau, …)
  • Afspraken maken met teammanagers over de invulling van hun rol
  • Problemen en positieve feedback bundelen en overmaken aan het bestuur
  • De link tussen de teammanagers en het bestuur zijn
  • Ervoor zorgen dat de teammanagers nog meer clubambassadeurs worden
  • Controleren of iedere teammanager het juiste materiaal heeft (kapiteinsband, waterzak, ongevallenformulieren, …)
  • Opvolging en bijvullen medisch materiaal voor teammanagers (coldspray, verbanden, …)
  • 3 keer per jaar een overlegmoment met alle teammanagers organiseren, daarvan ook de verslaggeving verzorgen

Invulling:

  • Regelmatig contact hebben met de teammanagers, maar de invulling is zowat vrijblijvend
  • Een uur of twee per week kunnen volstaan

Beloning:

Het gaat om een vrijwilligersfunctie waar we graag iets tegenover zetten, maar niet financieel. Wij leggen al onze vrijwilligers in de watten, zo is er elk jaar een drink en een cadeautje tijdens De Week van de Vrijwilliger. Daarbij komt natuurlijk het eindeloze respect dat u krijgt voor uw inzet. De teammanagers krijgen elk seizoen kledij, dat geldt uiteraard ook voor u.

Kandidaturen:

info@jongsintgillis.be – 0477/346.256 (voorzitter Stef Van Overstraeten)