Coördinatoren

Met 25 ploegen in competitie en een fors groeiende jeugdwerking willen we een extra coördinator aanwerven voor onze bovenbouw. Een diploma is een must, gedrevenheid ook.

Taakomschrijving:

 • Trainers begeleiden en controleren bij ’t uitvoeren van het sportief plan
 • Minstens tweewekelijks met een trainerscluster (3 à 4) samenzitten en hun functioneren bespreken, net als problemen, goede zaken enz…
 • De algemene sportieve tendensen en doet aanbevelingen voor het sportief opleidingsplan
 • Wedstrijden bijwonen van de teams waarvoor hij of zij verantwoordelijk is
 • Coaching en afspraken uit het sportieve plan tijdens wedstrijden evalueren
 • De trainers evalueren op basis van een standaard document
 • Spelers twee keer per jaar evalueren
 • Gesprekken voeren met ouders die vragen hebben over hun kind en over de visie van de club
 • Trainers die afwezig zijn vervangen of voor vervanging zorgen
 • Trainersaanwezigheden bijhouden en prestaties controleren voor de uitbetaling
 • Meehelpen bij het organiseren van sportieve events, …
 • Meehelpen bij het testen van de spelers
 • Tekorten signaleren, zodat er individueel kan aan gewerkt worden door de individuele trainer(s)
 • Nieuwe trainers zoeken en samen met een lid van de sportieve cel sollicitatiegesprekken voeren
 • Zorgen voor uitgetekende oefeningen om op onze trainerspagina te plaatsen
 • Minstens 3 keer per seizoen een demo geven rond een thema waarrond onduidelijkheid is, of waar nog meer moet aan gewerkt worden op training
 • Van de trainers ambassadeurs van onze club maken, ze de visie laten ‘ademen’

Invulling:

 • Vlot bereikbaar/beschikbaar
 • Minstens 6 uur per week aanwezig op de club

Beloning:

Het gaat om een vrijwilligersfunctie waar we graag iets tegenover zetten. Een financiële vergoeding is voorzien en afhankelijk van diploma’s en ervaring. Een uitgebreid kledijpakket is eveneens uw deel!

Kandidaturen:

info@jongsintgillis.be – 0477/346.256 (voorzitter Stef Van Overstraeten)