Trainers

Iedere club is op zoek naar trainers. Wij dus ook. Maar niet zomaar. Wij willen mensen die onze jongens en meisjes kunnen beter maken. Door ze positief te benaderen en hen zelf oplossingen te laten zoeken tijdens de wedstrijden. Op de trainingsmomenten is het de bedoeling dat de opleider het rugzakje van de speler vol mogelijke oplossingen voor allerhande wedstrijdsituaties stopt. Wij hebben een duidelijke visie en trainen van U5 tot en met U9 in carrousel. Iedere coach, trainer, opleider is een deeltje in het opleidingsplan.

Taakomschrijving:

 • Bereid zijn kinderen te leren voetballen volgens het opleidingsplan
 • 1 of twee trainingen per week verzorgen en liefst ook wekelijks een wedstrijd begeleiden
 • Vriendelijk, motiverend, enthousiast, eerlijk en duidelijk
 • Zich kunnen verplaatsen in de leefwereld van de kinderen, want trainingen moeten FUN zijn
 • Technische oefeningen kunnen voordoen
 • Bereid zich constant bij te scholen
 • Bereid naar trainersvergaderingen te komen
 • Spelers twee keer per jaar evalueren
 • Aanwezigheden spelers bijhouden
 • Organisatietalent tonen
 • Alle trainingen (of oefeningen) voorbereiden
 • Problemen van welke aard dan ook signaleren aan de coördinator
 • Spelers met zoveel mogelijk wedstrijdsituaties confronteren
 • Op de groepsdiscipline letten
 • Volgens de opleidingsfilosofie werken (wedstrijdresultaat is niet alles)
 • Ervoor zorgen dat de spelers op het veld komen om te winnen, maar hen ook leren verliezen
 • Weten dat spelers fouten mogen maken
 • Aandacht besteden aan het groepsgevoel
 • Oog hebben voor sterke en minder sterke punten van de spelers en daar constant aan werken
 • Voldoende geduld hebben
 • Individuele acties van spelers en de daarbijhorende creativiteit stimuleren
 • Iedereen minstens 50 procent van de wedstrijd laten spelen
 • Communiceren met de ouders via mail, sms en sociale media

Invulling:

 • Zes uur per week, meer kan op vraag

Beloning:

Het gaat om een vrijwilligersfunctie waar we graag iets tegenover zetten. Een financiële vergoeding per prestatie is bespreekbaar en afhankelijk van diploma’s en ervaring.

Kandidaturen:

info@jongsintgillis.be – 0477/346.256 (voorzitter Stef Van Overstraeten)