Videoanalist

Mee zijn met de meest moderne technieken, daar gaan we voor. Spelers beter maken aan de hand van videoanalyse is daar een onderdeel van. We zoeken een m, v, x die elke week een wedstrijd van onze midden- en/of bovenbouw vastlegt en die daarna samen met de trainer en de spelers analyseert.

Taakomschrijving:

  • Elke week 1 wedstrijd filmen, U10 tot en met U17 komen in aanmerking
  • Bijkomend kan ook een trainer of training gefilmd worden
  • Overleggen op voorhand met de trainer waar hij de focus op wil bij de analyse
  • Beelden monteren en bewerken en klaarmaken voor analyse
  • Beelden met eigen bedenkingen presenteren aan de trainer
  • Feedback geven aan de sportieve cel
  • Beelden bijhouden op een drager die in het bezit blijft van de club en goed coderen zodat ze makkelijk terug te vinden zijn
  • Meedenken en voorstellen doen aan de sportieve cel omtrent videoanalyse

Invulling:

  • Twee uur per week op het veld, twee uur monteren thuis

Beloning:

Het gaat om een vrijwilligersfunctie waar we graag iets tegenover zetten. Een financiële vergoeding is bespreekbaar en afhankelijk van diploma’s en ervaring. Een uitgebreid kledijpakket is eveneens uw deel!

Kandidaturen:

info@jongsintgillis.be – 0477/346.256 (voorzitter Stef Van Overstraeten)