Strategisch plan van de jeugdopleiding

Engagement naar onze stakeholders toe
Onze missie is om lokaal maar ook in de ruimere omgeving een vooraanstaande rol op te nemen voor het opleiden van voetballers. We willen zowel op provinciaal als regionaal niveau een kwaliteitsvolle opleiding aanbieden in een goede organisatie en met gediplomeerde, goed opgeleide trainers met een hart voor jeugdvoetbal.

​Engagementen naar de ouders en spelers toe​

VOOR DE ONDERBOUW

 • Iedereen evenveel speelminuten op wedstrijd- en seizoensbasis, als ze aan de selectievoorwaarden voldoen
 • Spelers worden uitgespeeld op verschillende posities
 • wekelijks specifieke keepertraining
 • Hier wordt niet met vaste keepers gespeeld, veldspelers spelen afwisselend in doel
 • Om de drie weken worden er zaaltrainingen voorzien
 • De helft van de trainingen op synthetisch veld
 • Alle thuiswedstrijden op synthetisch veld

VOOR DE MIDDENBOUW

 • Iedereen evenveel speelminuten op wedstrijd- en seizoensbasis, als ze aan de selectievoorwaarden voldoen
 • Spelers worden uitgespeeld op verschillende posities
 • Hier wordt met vaste keepers gespeeld, maar op jaarbasis speelt elke keeper, hier trachten we naar te streven, minstens 25% van de speelminuten als veldspeler
 • Minstens 1 specifieke keepertraining per week, met op regelmatige basis integratietraining
 • Om de drie weken worden er zaaltrainingen voorzien
 • De helft van de trainingen op synthetisch veld
 • Alle thuiswedstrijden op synthetisch veld

​VOOR DE BOVENBOUW

 • Geselecteerde spelers spelen minstens 50% van het aantal speelminuten als ze aan de selectievoorwaarden voldoen
 • Spelers worden uitgespeeld op verschillende posities naargelang hun profiel
 • Hier wordt met vaste keepers gespeeld, indien de mogelijkheid zich voordoet zullen de keepers speelgelegenheid krijgen als veldspeler
 • De helft van de trainingen op synthetisch veld
 • Alle thuiswedstrijden op synthetisch veld

Rol van de Jeugdopleiding in de omgeving

Het hoe en het waarom voor dit topic, staat beschreven binnen de visie van de club.
Graag enkele voorbeelden hiervan in onderstaande bullet points:’

 • Deelname aan kerstmarkt Winterdorp
 • Jaarlijkse Paasstage
 • Deelname aan de Buitenspeeldag
 • Organisatie van eetfestijn, quiz, …;

Doelgroepen van de Jeugdopleiding

 • Elk kind, ongeacht talent, afkomst, religie, financiële mogelijkheden, geslacht, is welkom en moet kunnen spelen
 • Op basis van talent, inzet en engagement, en enkel na een goede analyse van de evaluatie bepalen we op welk niveau een speler uitkomt