Tag: sportcomplex

Goed nieuws rond uitbreiding sportcomplex

De stad Dendermonde koopt een stuk grond van iets meer dan vier hectare voor de uitbreiding van de sportsite van Sint-Gillis. Dat moet een einde maken aan het nijpend plaatsgebrek bij de sportclubs. De aangekochte terreinen tussen de Hauweg en de Donaustraat waren al langer ingekleurd als recreatiegebied, maar nog geen eigendom van de stad.

 De omgevingsvergunning voor de aanleg van de grasvelden wordt binnenkort ingediend, zodat het gras op de terreinen tegen het najaar kan worden gezaaid en de velden sportklaar zijn tegen Nieuwjaar.

Uiteraard zijn we als club bijzonder blij met deze vooruitzichten! Vorig jaar trokken we samen met de hockeyclub en de rugbyclub samen aan de alarmbel over de noodzaak van deze uitbreiding. Dankzij de uitbreiding kan onze club ook in de toekomst verder blijven groeien.

Werken aan de trap begonnen

We hebben er lang moeten op wachten, maar gisteren begonnen de voorbereidende werken voor de bouw van de trap tussen de cafetaria en het kunstgras. Binnenkort kan iedereen dus veilig en met propere schoenen tussen cafetaria en kunstgras pendelen.

Sportclubs herhalen roep om uitbreiding sportcampus

De clubs die momenteel gebruik maken van de sportcampus in Sint-Gillis-Dendermonde herhalen hun noodkreet om werk te maken van de uitbreiding van het complex.  “Er is dringend nood aan extra velden, kleedkamers en parkeermogelijkheden”, klinkt het opnieuw.

Continue reading “Sportclubs herhalen roep om uitbreiding sportcampus”

Uitbreiding sportcomplex dringt zich op

Het was gisterenmiddag weer ‘bakske vol’ op het kunstgrasterrein tijdens onze training.

Het sportcomplex in Sint-Gillis is dringend toe aan uitbreiding in de vorm van extra velden, extra kleedkamers en extra parkeermogelijkheden (ook voor fietsers!) om de verschillende clubs (voetbal, rugby, hockey, atletiek, handbal, gevechtssporten, dans, turnen,…) die er nu actief zijn de ruimte te geven om verder te blijven groeien én om ruimte te creeëren voor nieuwe clubs.

Samen met alle andere clubs die actief zijn op het sportcentrum hopen we dat de nieuwe beleidsploeg van onze stad snel en concreet werk maakt van de bestaande uitbreidingsplannen van het sportcomplex!

Er komen de komende jaren tientallen nieuwe, jonge gezinnen bij in onze gemeente, die uiteraard ook allemaal hun kinderen dichtbij huis willen laten sporten in een moderne en aantrekkelijke infrastructuur.